สถานที่จัดงาน/ที่พัก/การเดินทาง

สถานที่จัดงาน

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ห้องจุพา ชั้นที่ 1 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์

12/12 (ข้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า) ซ. 24 คลองเรียนพัฒนา 1 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Tel : 074-555593-99 Fax : 074-555592

Web site : www.tonaoigrandhotel.com

ดาวน์โหลดแผนที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์

 

ที่พักและประเภทห้องพัก

คณะ/หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าที่พักจำนวน 1 คืน เฉพาะวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ห้อง วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 6 ห้อง วิทยาเขตตรัง จำนวน 3 ห้อง วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 7 ห้อง และค่าอาหารแก่บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม หากเกินจำนวนห้องที่กำหนดวิทยาเขตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินส่วนค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ที่พัก : โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เว็บไซต์ www.tonaoigrandhotel.com

ประเภทห้องพัก : ห้องดีลักษ์ เตียงคู่/เตียงเดี่ยว ราคา 1,280.-บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)

 

การเดินทาง

การเดินทางกับรถของมหาวิทยาลัย  (เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น!!!)

รถเดินทาง : รถตู้

สถานที่ขึ้นรถ : ขึ้นรถหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

เวลาเดินรถ : รถออกเวลา 8.10 น.


Print   Email